Verkoopvoorwaarden m.b.t. de acties

Deze pagina bevat de verkoopvoorwaarden voor de verkoop van goederen door PUUR Huid Haar Voeten & Voeding.

  1. Overeenkomst en informatie over de bestelprocedure

1.1. Partijen bij deze overeenkomst: Deze Verkoopvoorwaarden (‘Verkoopvoorwaarden’) vormen een overeenkomst tussen jou, de klant (in het volgende aangeduid met ‘je’, ‘jij’, ‘jou’ of ‘jouw’) en Puur huid haar en  voeten & voeding (in het volgende aangeduid met ‘ Puur huid haar en  voeten & voeding Goods’, ‘we/wij’, ‘ons’ of ‘onze’). Wij zijn een bedrijf dat geregistreerd is in Nederland KVK nummer 08052408

1.2. Toepasselijkheid Verkoopvoorwaarden: Door het plaatsen van een bestelling bij ons ga je ermee akkoord dat deze Verkoopvoorwaarden en ons Retourbeleid bindend zijn.

1.3. Jouw aanbod: Door het klikken op de button ‘Bestelling Afronden’ in de webshop doe je een aanbod tot het kopen van de producten die door ‘ Puur huid haar en  voeten & voeding (de ‘Goederen en behandelingen’) worden verkocht. Door het klikken op ‘Bestelling Afronden’ bevestig je uitdrukkelijk, dat, indien jouw aanbod door ons wordt aanvaard, jij verplicht bent de Goederen te betalen. Je dient tenminste 18 jaar oud te zijn om Goederen te kunnen kopen.

1.4. Kopie van deze Verkoopvoorwaarden: Wij bewaren een kopie van de tussen ons gesloten overeenkomst (deze Verkoopvoorwaarden) en we raden jou aan, deze Verkoopvoorwaarden af te drukken en in jouw administratie te bewaren.

1.5. Jouw wettelijke rechten: Voor jou als consument, kan niets in deze Verkoopvoorwaarden jouw wettelijke rechten aantasten met betrekking tot gebrekkige of verkeerd beschreven Goederen of jouw mogelijkheid tot annulering van de overeenkomst.

1.6. Updates van deze Verkoopvoorwaarden: De laatste Update van deze Verkoopvoorwaarden vond op 09-02-2018. Wij behouden ons het recht voor deze Verkoopvoorwaarden te allen tijde te wijzigen (deze wijzigingen zullen wij online bekend maken). Alle eventuele wijzigingen van deze Verkoopvoorwaarden die zijn gemaakt nadat je jouw bestelling hebt geplaatst, zullen met betrekking tot die bestelling voor jou niet van toepassing zijn.

  1. Prijs en koop

2.1. Prijzen en aan wie je dient te betalen: Wij ontvangen en verwerken jouw betaling voor jouw bestelling. Alle prijzen (met inbegrip van verzendkosten) voor de Goederen zijn inclusief de wettelijk toepasselijke BTW. De prijzen worden aan jou bekend gemaakt voordat je Goederen koopt en bij de bevestiging van jouw bestelling. Onze prijzen kunnen te allen tijde worden gewijzigd, maar wijzigingen beïnvloeden jouw bestelling niet, behalve onder de hieronder in de Paragrafen 2.4 en 2.5 beschreven omstandigheden.

2.2. Verzendkosten: De prijzen kunnen al dan niet inclusief verzendkosten zijn. Eventuele verzendkosten zijn aangegeven in de bij de deal behorende sectie ‘kleine lettertjes’. Als verzendkosten niet bij de koopprijs zijn inbegrepen, worden dergelijke kosten afzonderlijk aangegeven en bij het verschuldigde totaalbedrag opgeteld voordat je,  je bestelling voltooid. Als we de aflevering met jou plannen maar je niet aanwezig bent op het afgesproken moment, kan het zijn dat we je de kosten van de nieuwe afspraak in rekening brengen

2.3. Het plaatsen van je bestelling: Nadat jij een bestelling hebt geplaatst door te klikken op de button ‘Bestelling Afronden’ en akkoord te gaan met deze Verkoopvoorwaarden, is de overeenkomst volledig tot stand gekomen als je een e-mail hebt ontvangen waarin de aanvaarding van jouw aanbod wordt bevestigd. Wij behouden ons echter het recht voor jouw aanbod af te wijzen en geen overeenkomst met jou te sluiten. Als wij jouw aanbod hebben aanvaard, ontvang je een afzonderlijke e-mail waarin verzending van de Goederen wordt bevestigd. Houd er alsjeblieft rekening mee dat, indien wij in redelijkheid kunnen aannemen dat jouw bestelling frauduleus is of jij anderszins bij jouw bestelling inbreuk hebt gemaakt op toepasselijk recht, wij het recht hebben deze bestelling te annuleren, ook al hebben wij deze geaccepteerd.

2.4. Fouten en omissies: Er kunnen zich soms fouten of omissies bevinden in de prijs of beschrijving van de Goederen die wij verkopen. Wij zullen alle redelijkerwijs van ons te verlangen pogingen ondernemen om alle fouten of omissies zo snel mogelijk te corrigeren nadat wij hiervan op de hoogte zijn gesteld. Wij behouden ons het recht voor om zonder verdere kennisgeving de informatie met betrekking tot de te verkopen Goederen te wijzigen, aan te passen, te vervangen, op te schorten of te verwijderen (met inbegrip van de Goederen zelf.)

2.5. Fouten en omissies na aankoop: Indien er fouten of omissies door ons zijn gemaakt en je de Goederen en vouchers al hebt gekocht:

(a) indien de actuele prijs van de Goederen lager is dan de prijs zoals vermeld op het tijdstip van aankoop, zullen wij jou de lagere prijs in rekening brengen; of

(b) indien de prijs van de Goederen en vouchers hoger is dan de vermelde prijs, zullen wij contact met jou opnemen en jou de keuze geven om de correcte (hogere) prijs te betalen of jouw bestelling te annuleren en volledige restitutie te ontvangen.

  1. Levering van goederen

3.1. Veranderen van je bestelling: Nadat je jouw bestelling hebt geplaatst, zijn wij niet meer in staat om wijzigingen in jouw bestelling aan te brengen, inclusief die hoeveelheid bestelde Goederen of het leveringsadres. Deze Paragraaf laat onverlet jouw wettelijke rechten inzake annulering of enig eventueel recht op retour dat je hebt ten aanzien van de desbetreffende aankoop.

3.2. Verzending: De verzendopties van ‘ Puur huid haar en  voeten & voeding Goods verschillen per aanbod. Jouw aankoop kan niet buiten Nederland worden verzonden. Tenzij anders vermeld, verzenden wij niet naar Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius.

3.3. Geschatte levertijden: De geschatte levertijden zijn te vinden onder de kleine lettertjes. Wij doen ons uiterste best om op de aangegeven leveringsdatum te kunnen leveren. Houd er alsjeblieft rekening mee dat, tenzij anders vermeld, de geschatte levertijden slechts schattingen zijn; het zijn geen gegarandeerde levertijden en dienen niet als zodanig te worden beschouwd.

3.4. Juridische eigendom De juridische eigendom van de Goederen gaat op jou over (d.w.z. worden dan jouw persoonlijk eigendom) als de Goederen zijn bezorgd op het door jou aan ons opgegeven leveringsadres.

  1. Annulering

4.1. Jouw annuleringsrechten: Niets in deze Verkoopvoorwaarden tast jouw wettelijke rechten aan om bestellingen te annuleren binnen 14 kalenderdagen vanaf de datum dat jij, of een door jou aangewezen derde, de Goederen hebt/heeft ontvangen. In het geval dat je meerdere Goederen in een bestelling hebt besteld, of de levering van jouw Goederen uit meerdere delen bestaat, begint de annuleringstermijn pas te lopen op het tijdstip waarop je het laatste artikel of deel hebt ontvangen.

4.2. Indien je jouw bestelling wenst te annuleren, kun je dit doen op één van de volgende manieren:

(a) door een standaard annuleringsformulier in te vullen en terug te zenden, dat jou bij de bevestigingsmail ter beschikking wordt gesteld;

(b) door contact met ons op te nemen.

(c) per post naar het adres in Paragraaf 1.1; of

(d) door middel van een persoonlijk afgegeven kennisgeving.

4.3. Je dient redelijkerwijs te verwachten zorg in acht te nemen en ervoor te zorgen dat de Goederen deugdelijk verpakt zijn, zodat ze tijdens het transport niet worden beschadigd. De kosten voor het retourneren van de Goederen aan ons komen voor jouw rekening. Wij adviseren je de Goederen per aangetekende post te retourneren.

4.4. De volgende Goederen zijn uitgesloten van dit wettelijk annuleringsrecht:

(a) bederfelijke Goederen zoals voedsel of bloemen of haar en huid en voet producten ;

(b) audio/video-opnamen, dvd’s of computersoftware die je hebt verwijderd uit de verzegelde verpakking waarin zij aan jou werden geleverd;

(c) Goederen die volgens door jou aangegeven specificaties zijn gemaakt;

(d) tijdschriften of magazines;

(e) loterij- of gokspellen; en

(f) alle andere Goederen die naar redelijkheid en naar hun aard niet retour kunnen worden gestuurd, met inbegrip van Goederen die bij transport zouden worden beschadigd.

4.5. Retourneren van de Goederen: Houd er alsjeblieft rekening mee, dat je, als je gebruik maakt van jouw recht om je bestelling te annuleren, de Goederen binnen 14 kalenderdagen na een dergelijke annulering aan ons retour dient te sturen.

4.6. Onze annuleringsrechten: Wij hebben het recht een bestelling te annuleren voordat de Goederen zijn geleverd vanwege een gebeurtenis waarover wij redelijkerwijs geen controle hebben, met inbegrip van de uitval van apparatuur of transportproblemen. Indien dit gebeurt, zullen wij onmiddellijk contact met jou opnemen.

  1. Retour en restitutie

5.1. Ons Retourbeleid: Elk artikel dat wij verkopen valt onder ons Retourbeleid. In aanvulling op jouw recht de Goederen te retourneren binnen 14 kalenderdagen vanaf de datum dat jij, of een door jou aangewezen derde, de Goederen hebt/heeft ontvangen, behoud je eveneens alle toepasselijke wettelijke rechten om nieuwe of gerepareerde Goederen retour te sturen, met inbegrip van Goederen die onjuist of gebrekkig aan jou zijn geleverd.

5.2. Eigendom van retour gestuurde Goederen: De juridische eigendom van de retour gestuurde Goederen gaat pas op ons over nadat de Goederen op onze retour bestemming zijn aangekomen. Wij behouden ons het recht voor tot restitutie over te gaan zonder een retourzending te verlangen. In dat geval verkrijgen wij niet de juridische eigendom van de retour gestuurde Goederen.
Restitutie vindt plaats in de vorm van een tegoedbon, niet in de vorm van geld..

5.3. Problemen met retour gestuurde Goederen: Wij behouden ons het recht voor restitutie te weigeren en de met de verzending van jouw retour samenhangende kosten terug te vorderen indien blijkt dat de Goederen na levering aan jou zijn beschadigd; de Goederen verkeerd zijn gebruikt of zijn gebruikt voor andere doeleinden dan aangegeven in de instructies dan wel anders zijn gebruikt dan ter controle; of indien het probleem van de Goederen te wijten is aan normale slijtage. Deze Paragraaf (5.3) beperkt niet en laat onaangetast jouw recht om de overeenkomst te annuleren en Goederen overeenkomstig Afdeling 4 retour te sturen, en evenmin jouw rechten in het geval dat Goederen onjuist of gebrekkig aan jou werden geleverd.

  1. Goederen Informatie

6.1. Wij zijn niet de producent: Wij zijn niet de producent van de Goederen die wij verkopen. Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat de Goederen overeenstemmen met de beschrijving die wij hebben gegeven, dat deze een bevredigende kwaliteit hebben en geschikt zijn voor gebruik. Soms kunnen de Goederen echter licht afwijken van dergelijke productinformatie. We adviseren jou voor gebruik alle informatie, waarschuwingen en aanwijzingen te lezen die vermeld is op de etiketten waarvan de Goederen zijn voorzien. Een eventueel door ons, de producent of de importeur gegeven garantie laat onverlet de wettelijke rechten en vorderingen die jij volgens de overeenkomst hebt.

6.2. Nauwkeurigheid van beschrijvingen: Wij hebben redelijkerwijs van ons te verlangen maatregelen getroffen om de kleuren en andere details van de Goederen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. De kleuren en details die je in de advertentie ziet hangen echter af van de apparatuur die jij gebruikt om de Goederen te bekijken. Wij kunnen niet garanderen dat de weergave van een kleur of andere details op jouw televisie, mobiele apparaat, computerscherm of ander apparaat een exacte weergave is van de kleur of het detail van de Goederen bij levering.

6.3. Goederen betreffende gezondheid en veiligheid: Voor Goederen betreffende de gezondheid adviseren wij jou, in geval van twijfel aangaande de veiligheid of andere informatie over het product, de bij het product gevoegde informatie nauwkeurig te lezen of contact met de producent op te nemen. De inhoud op de website is niet bedoeld als vervanging van advies van een arts, apotheker of gediplomeerde professionele zorgverlener. Klanten dienen onmiddellijk contact op te nemen met hun zorgverlener als zij vermoeden dat zij een medisch probleem hebben. Informatie en verklaringen over Goederen zijn niet bedoeld om gebruikt te worden als diagnose, behandeling, genezingsmethode of preventie van ziektes of gezondheidsproblemen. Wij zijn niet aansprakelijk voor onnauwkeurigheden of onjuiste verklaringen over Goederen door fabrikanten of derden.

  1. Aansprakelijkheid

7.1. De normen die wij hanteren: Wij doen altijd onze uiterste best en beloven dat:

(a) wij redelijkerwijs van ons te verwachten zorgvuldigheid en competentie in acht zullen nemen bij de uitvoering van al onze verplichtingen op grond van deze Verkoopvoorwaarden;

(b) wij het recht hebben Goederen te verkopen;

(c) wij de Goederen alleen verkopen voor huishoudelijk- en privégebruik;

(d) de Goederen een bevredigende kwaliteit hebben en geschikt zijn voor het beoogde doel, en

(e) wij bij de uitvoering van onze werkzaamheden niet zullen handelen in strijd met de eisen van professionele zorgvuldigheid.

7.2. Deze Afdeling 7 heeft voorrang boven alle andere Paragrafen (met uitzondering van Paragraaf 1.5) en beschrijft onze volledige aansprakelijkheid.

7.3. Waarvoor zijn wij aansprakelijk: Niets in deze Verkoopvoorwaarden sluit onze Aansprakelijkheid uit of beperkt onze Aansprakelijkheid in geval van Aansprakelijkheid voor (i) bedrog; (ii) ernstig wangedrag van ons, met uitsluiting van wangedrag van derden; of (iii) aansprakelijkheid die volgens toepasselijke wetgeving niet kan worden uitgesloten of beperkt. Jij bent verplicht passende maatregelen te treffen ter preventie en beperking van schade.

7.4. Categorieën van verlies waarvoor wij niet aansprakelijk zijn : Ongeacht Paragraaf 7.3 zijn wij, aangezien wij alleen Goederen verkopen die bestemd zijn voor huishoudelijk en privégebruik, in beginsel niet aansprakelijk voor:

(a) omzet- of inkomstenverlies;

(b) verlies van feitelijke of verwachte winst;

(c) zakelijk verlies; en

(d) indirecte of gevolgschade (om twijfel te voorkomen: met de woorden ‘gevolgschade’ bedoelen wij ‘gevolgschade die te voorzien is, bekend is, voorzien werd of anderszins’).

7.5. ‘Aansprakelijkheid’ betekent aansprakelijkheid voor elke handeling, in welke vorm dan ook (met inbegrip van contractbreuk, onrechtmatige daad, verkeerde weergave, restitutie of elke andere handeling, in welke vorm dan ook) gerelateerd aan, voortvloeiend uit of verband houdend met deze Verkoopvoorwaarden (met inbegrip van aansprakelijkheid die uitdrukkelijk in deze Verkoopvoorwaarden is opgenomen of voortvloeit uit de ongeldigheid of uitvoerbaarheid van een bepaling van deze Verkoopvoorwaarden).

  1. Algemeen

8.1. Uitleg: In deze Verkoopvoorwaarden:

(a) omvatten woorden die personen aanduiden: natuurlijke personen, vennootschappen, vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, rechtspersonen en verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid;

(b) worden kopjes bij Afdelingen, zoals bv. (‘8. Algemeen’ aan het begin van deze Afdeling) en titels van paragrafen (zoals bv. ‘Uitleg:’ aan het begin van deze Paragraaf 8.1) uitsluitend gebruikt om verwijzingen te vergemakkelijken; ze zijn geen onderdeel van en hebben geen invloed op de uitleg van deze Verkoopvoorwaarden; en

(c) hebben verwijzingen naar ‘met inbegrip van’ , ‘omvat(ten)’, of ‘inclusief’ de respectieve betekenis ‘met inbegrip van, zonder beperking’, ‘omvat(ten) zonder beperking’ en ‘inclusief, zonder beperking’.

8.2. Geen samenwerkingsverband/agentschap: Geen enkele bepaling in deze Verkoopvoorwaarden mag worden uitgelegd als oprichting van een joint venture, vennootschap of agentschap tussen jou en ons en geen van beide partijen heeft het recht of de bevoegdheid, aansprakelijkheid vestigende handelingen te verrichten, schulden of kosten te veroorzaken of overeenkomsten of andere afspraken aan te gaan namens de andere partij.

8.3. Overdracht: Je mag geen van jouw rechten of verplichtingen op grond van deze Verkoopvoorwaarden toekennen of delegeren of op enige andere wijze overdragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Wij zullen deze toestemming niet zonder gegronde reden weigeren. Wij hebben het recht al onze, dan wel een van onze rechten en verplichtingen op grond van deze Verkoopvoorwaarden aan een derde toe te kennen, dan wel anderszins te delegeren.

8.4. Gebeurtenissen waarover wij redelijkerwijs geen controle hebben: Wij zijn niet aansprakelijk voor een schending van onze verplichtingen op grond van deze overeenkomst indien wij worden gehinderd of belemmerd in de nakoming van onze verplichtingen door een oorzaak waarover wij redelijkerwijs geen controle hebben. Indien er sprake is geweest van een gebeurtenis waarover wij redelijkerwijs geen controle hebben en dit de nakoming van onze verplichtingen op grond van deze Verkoopvoorwaarden heeft beïnvloed, wordt onze termijn voor nakoming van de verplichtingen verlengd met de duur van de gebeurtenis en zullen wij jou hierover zo snel mogelijk informeren. Als de gebeurtenis ten einde is zullen wij, indien mogelijk, met jou een nieuwe leveringsdatum voor jouw Goederen afspreken.

8.5. Waar wij ons op beroepen: Wij willen ons met betrekking tot de Verkoop van Goederen aan jou alleen beroepen op de schriftelijke bepalingen zoals vastgelegd in deze Verkoopvoorwaarden en niet op elders gedane verklaringen.

8.6. Geen afstand van rechten: Indien wij afstand doen van ons recht bij een schending van deze Verkoopvoorwaarden door jou heeft dit niet tot gevolg dat wij afstand doen van ons recht bij toekomstige schending, hetzij van dezelfde hetzij van een andere aard, en dit mag ook niet als zodanig worden uitgelegd. Indien wij vertraagd maatregelen ondernemen in geval van een schending door jou, ontslaat of ontheft jou dit in geen geval van, noch is dit anderszins van invloed op jouw aansprakelijkheid op grond van deze Verkoopvoorwaarden.

8.7. Kennisgevingen: Tenzij anders vermeld in deze Verkoopvoorwaarden, dienen wederzijdse kennisgevingen schriftelijk te geschieden en worden deze hetzij persoonlijk overhandigd, hetzij per e-mail (tenzij jij ons een kennisgeving stuurt betreffende een juridische procedure), hetzij per gefrankeerde post verstuurd naar het adres dat jij aan ons hebt verstrekt of aan ons naar het adres van ons hoofdkantoor.

8.8. Geen rechten van derden: Alle bepalingen van deze Verkoopvoorwaarden zijn overeenkomstig van toepassing op en ten behoeve van puur huid haar voeten en voeding goederen en behandeling vouchers, haar dochtermaatschappijen, holdingmaatschappijen van puur huid haar voeten en voeding goederen en behandeling vouchers, met haar (of hen) gelieerde ondernemingen en haar (of hun) externe aanbieders van content en licentiegevers en ieder van hen heeft het recht op dergelijke bepalingen rechtstreeks of namens haar een beroep te (laten) doen of af te (laten) dwingen (onder het voorbehoud dat deze Verkoopvoorwaarden kunnen variëren of geannuleerd kunnen worden zonder instemming van deze partijen). Op grond van de voorgaande zin kan geen enkele bepaling van deze Verkoopvoorwaarden op enige andere wijze worden afgedwongen door een persoon die geen partij bij de overeenkomst is.

8.9. Postcontractuele werking: In elk geval blijven de bepalingen van Afdelingen 1, 2, 4, 7 en 8 ‎van deze Verkoopvoorwaarden van kracht na beëindiging van de overeenkomst, tezamen met de bepalingen waarvan is bepaald, dat deze van kracht blijven na het vervallen of beëindigen van de overeenkomst of waarvan op grond van hun aard of context kan worden afgeleid, dat deze van kracht blijven na een dergelijke beëindiging.

8.10. Salvatorische clausule: Indien een bepaling van deze Verkoopvoorwaarden onwettig, niet rechtsgeldig of onuitvoerbaar blijkt te zijn, zal deze bepaling uit de Verkoopvoorwaarden worden verwijderd, zonder dat hierdoor de overige bepalingen van de Verkoopvoorwaarden worden aangetast. Voor zover mogelijk, wordt de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van deze Verkoopvoorwaarden niet aangetast.

8.11. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting Wij zullen ons uiterste best doen om alle geschillen met betrekking tot deze Verkoopvoorwaarden op te lossen. Indien je een rechtsvordering tegen ons wilt instellen, is het Nederlandse recht van toepassing op deze Verkoopvoorwaarden (en op alle niet-contractuele verhoudingen tussen jou en ons) en dienen deze conform Nederlands recht te worden uitgelegd. Partijen komen hiermee overeen dat de exclusieve jurisdictie berust bij de bevoegde rechter te Amsterdam. Partijen komen eveneens overeen dat het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken niet op deze transactie van toepassing is.

  1. Klantenservice

Contactinformatie

Telefoon. +31 (0)578621675

Neem contact met ons op. klantenservice@puur-hhv.nl