De opleiders van de Academie Puur  hebben liefde voor mens en natuur.

Ons team opleiders van Academie PUUR
Ons team bestaat uit ervaren zelfstandig ondernemers. Zij leren jonge ondernemers ondernemen zonder teveel risico te lopen.
Wij vinden het leuk om jonge ondernemers een goede plaats te geven in de maatschappij.
Zodat zij leren sociaal te zijn en een gezonde onderneming draaiende te houden. Zij leren met weinig geld omgaan. Er optimaal gebruik van te maken en een gezond en financieel goed leven te hebben.

Ons team bestaat uit

Carla Hatzmann
Als praktijk opleider vind ik persoonlijke contact met de student het belangrijkst.
Daarom is samenwerken een must tijdens de opleiding.
Ik heb een 4 jarig praktisch psychologie opleiding gevolgd.
Hiermee kan ik de student emotioneel goed ondersteunen.
Daarnaast heb ik op het HBO Windesheim een leraren opleiding gevolgd.
Dit om de leerling zo goed mogelijk te begeleiden.
Ook om de lessen vorm te geven en lesinhoud te kunnen maken.
Vanuit een 4 jarige natuuropleiding heb ik leren omgaan met het milieu en de gezondheid van het menselijk lichaam.

Nu ondersteun ik de leerling om beter om te gaan met de natuur, hun eigen lichaam en de leefomgeving.

Kasper Vos 
Kasper is een fiscaal adviseur. Heeft bij de gemeente Apeldoorn gewerkt.
Vanuit de
Bbz regelingen startende ondernemers begeleid.
De leerlingen krijgen ondersteuning in digitaal boekhouden.
Samen met de leerling bespreekt hij het financiële toekomstplan en begeleid hen daarmee.

Luna Razmi
Luna van Academie Puur houdt van organiseren en samenwerking.
De leerlingen leren structuur te krijgen in hun administratie, inkopen en betalingen.
Luna helpt bij het inboeken van het boekhoudprogramma.
Controleert de inkomsten en uitgaven en geeft advies.
Luna heeft naast haar werk ook een eigen taarten service.
Af en toe mogen we die lekkere taartjes ook zelf van proeven.